Hoe werk ik?

Therapeutische relatie

everyone-you-meet-de-meeuwen In mijn behandelingen staat de therapeutische relatie centraal. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Ik hecht daarbij veel waarde aan eigen autonomie en verantwoordelijkheid van de cliënt.
Er wordt daarom altijd in overleg bepaald, welke behandelmethode, voor welk specifieke probleem of klacht, op welk moment, het meest passend zal zijn.

 

 

Therapievormen

In de praktijk zal het erop neerkomen dat er veel gebruik gemaakt wordt van de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en van EMDR

Daarnaast werk ik echter ook regelmatig oplossingsgericht. Hierbij wordt vooral gekeken waar jouw eigen kracht ligt en welke oplossingen binnen jezelf al voorhanden zijn, maar waarvan er nog geen bewustwording is. Elke sessie wordt daarbij gezien als op zichzelf staand, waarbij je zelf bepaalt of er nog een volgende sessie gewenst is of niet. Dit alles onder het motto: kort als het kan en langer als het moet.

Kwaliteit!

Naast de therapeutische relatie en de behandeling vind ik kwalificaties ook belangrijk. Als GZ Psycholoog ben ik BIG geregistreerd onder nummer 39063369125. Een BIG registratie staat voor een gedegen opleiding waaraan ook kwaliteitseisen gesteld mogen worden. Ik vind dat ik een inspanningsverplichting heb om aan deze eisen te voldoen. Daarnaast ben ik lid van de beroepsverenigingen NVGzP, LVVP, GPC en de VEN.

In 2016 heeft de praktijk deelgenomen aan een visitatietraject van de LVVP en beschikt de praktijk tevens over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage in de praktijk.