Een klacht?

Ondanks het feit dat ik erg hecht aan een open werkwijze en een transparante communicatie, kan het natuurlijk voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent of dat je je onheus bejegent voelt.

Ik hoop dat je dit, in de eerste instantie, altijd met mij bespreekbaar kunt maken en vertrouw erop dat we dit vervolgens ook gezamenlijk kunnen oplossen. Mocht dat echter niet het geval zijn dan is het misschien goed om te weten dat een BIG Registratie staat voor een gedegen opleiding en dat daar ook eisen aan gesteld mogen worde.n Daarom vallen BIG geregistreerde psychologen onder het tuchtrecht. Mocht je dus onverhoopt toch een klacht hebben, kun je je wenden tot de klachtenregeling van de NVGzP.

NVGzP-klachtenregeling