Vergoedingen

Wanneer wordt de behandeling vergoed?

De vergoeding voor psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) valt volledig onder de basisverzekering, echter wel met uitzondering van het eigen risico. Voor 2021 is dat wederom bepaald op 385,-

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering echter alleen nog de behandeling van psychische stoornissen zoals omschreven in de DSM-IV,( bijvoorbeeld depressie, angstklachten en trauma)Dit betekent dat onder andere de behandeling van relatieproblemen, werk gerelateerde klachten en leerproblemen niet langer wordt vergoed door de zorgverzekering. Soms worden bepaalde klachten (bijvoorbeeld bij relatieproblemen) wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend.

Om voor een maximale vergoeding in aanmerking te komen is het daarnaast nodig dat ik een contract heb afgesloten met je zorgverzekering. Ik heb dan ook voor 2021 weer een contract afgesloten met alle clusters van de grote zorgverzekeraars, te weten: Menzis, Zilveren Kruis, CZ groep, De Friesland, DSW, en VGZ Mocht je twijfelen of dat ook voor jouw zorgverzekering geldt, raad je aan om dit voor aanvang van de behandeling te verifiëren. Hierover kun je uiteraard ook vrijblijvend met mij contact opnemen.

Wat krijg ik dan precies vergoed?

Binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) worden nu vier verschillende zorgproducten vergoed: Deze variëren van licht tot intensief en daarbij geldt niet het aantal sessies dat je afneemt, maar het aantal minuten zorg, waar je, op grond van je probleem, recht op hebt.

Deze vier zorgproducten  en de bijbehorende NZA tarieven zijn voor 2021 als volgt onderverdeeld:

Kort (294 minuten)                   NZA Tarief: 522,13
Middel (495 minuten)               NZA Tarief: 885,01
Intensief ( 750 minuten)           NZA Tarief: 1434,96
Chronisch (753 minuten)          NZA Tarief: 1380,49

Het aantal minuten is daarbij  verdeeld in directe tijd (behandelcontact, face to face, email, of telefonisch contact) en indirecte tijd (het aantal minuten dat de behandelaar voor jou bezig is met administratie, brieven schrijven etc.) De verzekeraar vergoedt hiervoor het totaal aantal minuten dat is besteedt, pas achteraf aan de zorgverlener.
Ik ga dus in mijn behandeling niet meer per definitie uit van het sessiemodel. Als uitgangspunt hanteer ik, binnen het bovengenoemde systeem, een variatie tussen, respectievelijk; 4, 7 en 10 sessies van 60 minuten.

Wat als blijkt dat ik niet op de juiste plek voor behandeling ben?

Wanneer na intake duidelijk wordt dat je bij mij niet op de juiste plek bent voor een behandeling, bijvoorbeeld omdat blijkt dat je geen DSM stoornis hebt, kun je toch voor vergoeding in aanmerking komen. In dat geval kun je met mij en je huisarts bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om aan je klachten te werken. De verzekering hanteert hiervoor het z.g. onvolledige behandelproduct. Het NZA tarief daarvoor is: 228,04 bij een maximum van 120 minuten.

Wat zijn de voorwaarden voor vergoeding?

Om voor bovengenoemde vergoeding in aanmerking te komen, moet er echter, voor aanvang van de behandeling, aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. Je moet een schriftelijke verwijzing hebben van je huisarts of bedrijfsarts waarin staat vermeldt dat er:
  2. sprake is van (het vermoeden van) een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-IV stoornis).

Je huisarts weet welke eisen de verzekering aan een verwijsbrief stelt. Hieronder kun je echter een concept verwijsbrief vinden. Wanneer je deze uitprint en meeneemt naar je huisarts weet je zeker dat alles genoemd is.

Concept verwijsbrief GBGGZ.docx

 Zelf betalen?

Naast de bovengenoemde eisen die de zorgverzekeraar stelt om voor vergoeding in aanmerking te komen, worden ook steeds meer specifieke klachten en problemen door de zorgverzekeraar uitgesloten van vergoeding.  Op grond van al deze criteria, kan het voorkomen dat je niet in aanmerking komt voor een vergoeding, maar toch graag een psychologische behandeling zou willen.

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat mensen ervoor kiezen toch hun behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat ze voor een hoger eigen risico hebben gekozen of omdat ze liever geen bemoeienis van de zorgverzekeraar hebben met betrekking tot de inhoud van hun klachten.

Dan kun je ervoor kiezen de behandeling zelf, of (indien ik geen contract heb afgesloten met jouw verzekering) gedeeltelijk te betalen. Je kunt daarvoor altijd een afspraak met me maken.

Wanneer je de sessies zelf betaalt hanteer ik in principe  een tarief van 95- per sessie. (het NZA tarief bedraagt  114,41) In uitzonderlijke gevallen is echter ook een variabel tarief bespreekbaar. Dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Afspraak afzeggen of niet nakomen?

Ik ga ervan uit dat je de door ons gemaakte afspraken nakomt. Bij  verhindering kun je tot 24 uur van tevoren per telefoon of email zonder kosten wijzigen of afzeggen. Tenzij er zich een, door mij te bepalen, situatie van overmacht voordoet, breng ik de helft van de gesprekskosten (47,50) in rekening.