Psychologiepraktijk de Meeuwen in Groningen

Psychologiepraktijk de Meeuwen is sinds 2006 gevestigd in het zuidoosten van de stad Groningen, als praktijk aan huis in de wijk de Meeuwen.

Sinds juni 2012 heeft de praktijk een tweede vestiging in het gezondheidscentrum ter Borch. De nieuwe woonwijk ter Borch ligt op het kruispunt van de stad Groningen en de provincie Drenthe.

Hoewel de naam van de praktijk, in de eerste instantie, is ontstaan uit praktische overwegingen, blijft deze na de uitbreiding ongewijzigd. Dit omdat ik ook in overdrachtelijke zin de naam wel passend vind.

Een meeuw is een vogel en symboliseert daarmee dat wat de meeste mensen, onder andere, graag willen zijn: vrij en onafhankelijk, Of wel: in staat te zijn problemen achter zich te laten of er, tenminste, op een adequate manier, mee om te kunnen gaan.

Contact opnemen

Praktijkadressen:

Barkmolenstraat 24 9723 DH Groningen
Borchsingel 33 9766 PP Eelderwolde

Over mij

Na een tijdlang in een grotere GGz instelling te hebben gewerkt, heb ik mijn eigen psychologiepraktijk opgericht.
Dit geeft mij de kans flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het vak en om op verschillende manieren met mensen met uiteenlopende psychische klachten en problemen te werken..

E.M.D.R

Eye Movement Desentization and Reprocessing is een behandeling voor mensen die last blijven houden van een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, of een ander soort angstige of vernederende ervaring.

Voor wie

Psychologiepraktijk de Meeuwen is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en heeft als doel (kortdurende) hulpverlening aan adolescenten en volwassenen.