Psychologiepraktijk de Meeuwen in Groningen

Psychologiepraktijk de Meeuwen is sinds 2006 gevestigd in het zuidoosten van de stad Groningen, als praktijk aan huis in de wijk de Meeuwen.

Vanaf 2012 had  de praktijk een tweede vestiging in het gezondheidscentrum ter Borch. Vanwege een groeiend aantal clienten in de vestiging Barkmolenstraat is de praktijk in april 2019 weer teruggebracht tot  één vestiging.

Hoewel de naam van de praktijk, in de eerste instantie, is ontstaan uit praktische overwegingen, blijft deze na de uitbreiding ongewijzigd. Dit omdat ik ook in overdrachtelijke zin de naam wel passend vind.

Een meeuw is een vogel en symboliseert daarmee dat wat de meeste mensen, onder andere, graag willen zijn: vrij en onafhankelijk, Of wel: in staat te zijn problemen achter zich te laten of er, tenminste, op een adequate manier, mee om te kunnen gaan.

Belangrijke informatie met betrekking tot het Covid-19 Virus

Intake en behandelingen kunnen gedaan worden via een beveiligde beeldbelverbinding. Tot nadere berichtgeving vinden in principe alle intakes online plaats.

Voor (vervolg)behandelingen blijft het ook mogelijk de praktijk de bezoeken. Daarvoor gelden een aantal regels die, na aanmelding,  per mail of mondeling gecommuniceerd worden.

Momenteel geldt er voor de praktijk een cliëntenstop.  Dit betekent dat ik voorlopig geen nieuwe cliënten meer aanneem. (update 8 juni 2021)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Contact opnemen

Praktijkadres:

Barkmolenstraat 24 9723 DH Groningen

Over mij

Na een tijdlang in een grotere GGz instelling te hebben gewerkt, heb ik mijn eigen psychologiepraktijk opgericht.
Dit geeft mij de kans flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het vak en om op verschillende manieren met mensen met uiteenlopende psychische klachten en problemen te werken..

E.M.D.R

Eye Movement Desentization and Reprocessing is een behandeling voor mensen die last blijven houden van een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, of een ander soort angstige of vernederende ervaring.

Voor wie

Psychologiepraktijk de Meeuwen is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en heeft als doel (kortdurende) hulpverlening aan adolescenten en volwassenen.